De geschiedenis van Fravino begint alweer een behoorlijk aantal jaren terug in de tijd. In 1959 stond broeder Acharius als dirigent voor het pas opgerichte Fravino. De broeders hadden in die tijd leiding over een groot jongensinternaat. Om te zorgen dat ook deze jongens hun tijd zinnig konden besteden werd hen de mogelijkheid geboden om muziek te maken in dit Fravino. Later werd het voor de externe leerlingen ook mogelijk van dit orkest lid te worden.

In 1968 werd de leiding overgedragen aan Broeder Matthias. Hij voegde aan het accordeonorkest een blazerssectie toe, wat een enorme muzikale verrijking was. In de zeventiger jaren leidden de maatschappelijke ontwikkelingen ertoe dat de rol van schoolinternaten wijzigde. Het schoolinternaat werd opgeheven, maar het streekorkest bleef bestaan.

Sinds 1 december 1976 is het Streekorkest Fravino lid van de NOVAM. Fravino nam diverse malen deel aan bondsconcoursen en haalde de hoogste haalbare klasse. Concerten in Nederland en het buitenland waren het gevolg. In de jaren 70 en 80 werden verschillende optredens verzorgd voor de Nederlandse radio en TV. Ook werden in die tijd langspeelplaten opgenomen.

In 1987 ging de muzikale leiding over in handen van Peter Meijers. Al is hij van huis uit blaasmuzikant, hij heeft zich speciaal verdiept in het fenomeen accordeon toen hij dirigent werd van Fravino. En in 2001 werd het dirigentenstokje overgenomen door Marieke de Vries. Marieke kreeg in 2020 een aanbieding om een groot muziek project op te zetten. Hierdoor heeft ze de keuze moeten maken om Fravino te verlaten. Vanaf 2020 heeft Marieke het stokje aan Youri Kemps overgedragen.

We hebben een orkest, waarin zowel aankomende muzikanten als ervaren rotten hun beste beentje voorzetten. Ervaring en toekomstperspectief zitten in het orkest versmolten.